top of page
logo mazur v2 przezrocz.png

PORADNIK KLIENTA

Wsparcie w trudnym momencie

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu

Najczęściej lekarz opiekujący się zmarłym pacjentem wystawia kartę zgonu, z którą należy się udać do naszej firmy pogrzebowej. Od tej chwili wszelkie dalsze formalności i zadania związane z organizacją załatwia nasza firma. Jedyne, co będą musieli Państwo zrobić, to wypełnić, przy naszej pomocy upoważnienia do Urzędu Stanu Cywilnego, tak aby odciążyć Państwo od wszelkich formalności

Kolejne kroki wyglądają następująco:

• Podczas gdy akt zgonu jest wyrabiany w Urzędzie Stanu Cywilnego, możemy zająć się organizacją ceremonii 

• Jeżeli nie mają Państwo jak dojechać do naszego zakładu – nasz pracownik przyjedzie po Państwa pod wskazany adres i dopełnimy wszystkich formalności u Państwa w domu

• Po przeprowadzeniu z Państwem wstępnej rozmowy, możemy podjąć dalsze kroki, zarezerwować termin pogrzebu w dogodnym dla Państwa terminie, jeżeli będzie to pogrzeb urnowy, również zarezerwować termin kremacji oraz pożegnania przed kremacją.

• Nasza Firma nie tylko zorganizuje ceremonię pogrzebową, ale również pomoże w przygotowaniu i skompletowania wszelkich dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojskowego Biura Emerytalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służby Więziennej oraz innych, w celu przyznania zasiłku pogrzebowego

• Zajmiemy się również złożeniem dokumentów w Państwa imieniu we wszystkich wyżej wymienionych instytucjach

• Dodatkowo, jeżeli będzie taka konieczność, wyrobimy za Państwa w Urzędzie Stanu Cywilnego niezbędne akta (urodzenia/małżeństwa/inne) w celu potwierdzenia pokrewieństwa z osobą zmarłą.


Jeżeli zgon nastąpił w domu

W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza opiekującego się zmarłym pacjentem lub lekarza pogotowia, który wystawi protokół zgonu lub kartę zgonu.

Następnie po wystawieniu powyższego dokumentu należy zadbać o przewiezienie osoby zmarłej z domu do chłodni  - w tym celu dzwonicie Państwo pod nasz numer telefonu: 600-468-486 – czynny całą dobę. 

Pracownicy naszej firmy przyjadą pod wskazany przez Państwa adres aby odebrać ciało osoby zmarłej, a następnie przewiozą do profesjonalnej chłodni, gdzie osoba zmarła przebywa do czasu organizacji pogrzebu lub kremacji. 

Przybyli na miejsce pracownicy przedstawiają różne rozwiązania i wyjaśniają wszelkie wątpliwości związane z organizacją pochówku. Po sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji załatwią wszelkie formalności w odpowiednich urzędach i instytucjach.

Kolejne kroki wyglądają następująco:

• Podczas gdy akt zgonu jest wyrabiany w Urzędzie Stanu Cywilnego, możemy zająć się organizacją ceremonii 

• Jeżeli nie mają Państwo jak dojechać do naszego zakładu – nasz pracownik przyjedzie po Państwa pod wskazany adres i dopełnimy wszystkich formalności u Państwa w domu

• Po przeprowadzeniu z Państwem wstępnej rozmowy, możemy podjąć dalsze kroki, zarezerwować termin pogrzebu w dogodnym dla Państwa terminie, jeżeli będzie to pogrzeb urnowy, również zarezerwować termin kremacji oraz pożegnania przed kremacją.

• Nasza Firma nie tylko zorganizuje ceremonię pogrzebową, ale również pomoże w przygotowaniu i skompletowania wszelkich dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojskowego Biura Emerytalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służby Więziennej oraz innych, w celu przyznania zasiłku pogrzebowego

• Zajmiemy się również złożeniem dokumentów w Państwa imieniu we wszystkich wyżej wymienionych instytucjach

• Dodatkowo, jeżeli będzie taka konieczność, wyrobimy za Państwa w Urzędzie Stanu Cywilnego niezbędne akta (urodzenia/małżeństwa/inne) w celu potwierdzenia pokrewieństwa z osobą zmarłą.


Jeżeli zgon nastąpił w miejscu publicznym

W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza opiekującego się osobą zmarłą lub pogotowie ratunkowe.

Jeżeli lekarz stwierdzi, iż zgon nastąpił wskutek naturalny, bez ingerencji osób trzecich, wówczas wystarczy zadzwonić do Naszej firmy pogrzebowej pod czynny całą dobę numer telefonu 600-468-486

Nasi pracownicy, przewiozą osobę zmarłą do chłodni, gdzie osoba zmarła przebywa do czasu organizacji pogrzebu.

Kolejne kroki wyglądają następująco:

• Podczas gdy akt zgonu jest wyrabiany w Urzędzie Stanu Cywilnego, możemy zająć się organizacją ceremonii 

• Jeżeli nie mają Państwo jak dojechać do naszego zakładu – nasz pracownik przyjedzie po Państwa pod wskazany adres i dopełnimy wszystkich formalności u Państwa w domu

• Po przeprowadzeniu z Państwem wstępnej rozmowy, możemy podjąć dalsze kroki, zarezerwować termin pogrzebu w dogodnym dla Państwa terminie, jeżeli będzie to pogrzeb urnowy, również zarezerwować termin kremacji oraz pożegnania przed kremacją.

• Nasza Firma nie tylko zorganizuje ceremonię pogrzebową, ale również pomoże w przygotowaniu i skompletowania wszelkich dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojskowego Biura Emerytalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służby Więziennej oraz innych, w celu przyznania zasiłku pogrzebowego

• Zajmiemy się również złożeniem dokumentów w Państwa imieniu we wszystkich wyżej wymienionych instytucjach

• Dodatkowo, jeżeli będzie taka konieczność, wyrobimy za Państwa w Urzędzie Stanu Cywilnego niezbędne akta (urodzenia/małżeństwa/inne) w celu potwierdzenia pokrewieństwa z osobą zmarłą.

Jeżeli zgon nastąpił w skutek wypadku lub też przyczyna zgonu nie jest znana

Należy zadzwonić do naszej firmy pogrzebowej pod czynny całą dobę numer telefonu 600-468-486 , gdzie poinformują nas Państwo o zaistniałej sytuacji. Na zlecenie Prokuratury przewozimy Osobę Zmarłą do chłodni Medycyny Sądowej, gdzie przeprowadzona zostanie sekcja.

Poinformujemy Państwa kiedy czynności zostaną zakończone i będziemy mogli odebrać osobę zmarłą z chłodni Medycyny Sądowej i przewieźć do prywatnej chłodni. Pozwala to uniknąć dodatkowych kosztów i opłat. 

Nasz pracownik wypełni z Państwem wniosek oraz pełnomocnictwo do wyrobienia aktów zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, na podstawie karty zgonu, którą nasi Pracownicy odbiorą za Państwa z chłodni Medycyny Sądowej.

Kolejne kroki wyglądają następująco:

• Podczas gdy akt zgonu jest wyrabiany w Urzędzie Stanu Cywilnego, możemy zająć się organizacją ceremonii 

• Jeżeli nie mają Państwo jak dojechać do naszego zakładu – nasz pracownik przyjedzie po Państwa pod wskazany adres i dopełnimy wszystkich formalności u Państwa w domu

• Po przeprowadzeniu z Państwem wstępnej rozmowy, możemy podjąć dalsze kroki, zarezerwować termin pogrzebu w dogodnym dla Państwa terminie, jeżeli będzie to pogrzeb urnowy, również zarezerwować termin kremacji oraz pożegnania przed kremacją.

• Nasza Firma nie tylko zorganizuje ceremonię pogrzebową, ale również pomoże w przygotowaniu i skompletowania wszelkich dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojskowego Biura Emerytalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służby Więziennej oraz innych, w celu przyznania zasiłku pogrzebowego

• Zajmiemy się również złożeniem dokumentów w Państwa imieniu we wszystkich wyżej wymienionych instytucjach

• Dodatkowo, jeżeli będzie taka konieczność, wyrobimy za Państwa w Urzędzie Stanu Cywilnego niezbędne akta (urodzenia/małżeństwa/inne) w celu potwierdzenia pokrewieństwa z osobą zmarłą.


Sprowadzanie osoby zmarłej z zagranicy

Często śmierć nadchodzi nieoczekiwanie, z dala od domu. W takim momencie skontaktujcie się Państwo z naszą firmą  pod całodobowym numerem telefonu

600-468-486 Doradzimy Państwu jak należy postępować i postaramy się uczynić ten smutny czas jak najprostszym ograniczając niezbędne formalności do minimum.

Jak wygląda sprowadzanie osoby zmarłej zza granicy?

 - w pierwszej kolejności należy zadzwonić do naszej firmy pogrzebowej pod nr telefonu 600-468-486  czynny całą dobę.

- następnie my zajmiemy się wszelkimi formalnościami, pozwoleniami i innymi wewnętrznymi przepisami, aby przewieźć najbliższą osobę jak najszybciej do domu.

Transport

Transport zwłok osoby do domu następuje przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych obecnie środków transportu. Najczęściej odbywa się drogą lądową, jednakże może nastąpić przy wykorzystaniu drogi powietrznej lub morskiej.

Pozwolenia i certyfikaty

Długoletnie doświadczenie w organizowaniu kompleksowych usług pogrzebowych, a także doświadczenie w międzynarodowym transporcie zwłok sprawia, iż nasza firma ma możliwość świadczenia usług transportu zwłok z zagranicy w całej Europie. Dysponujemy profesjonalnymi karawanami marki Mercedes, które posiadają odpowiednie certyfikaty i przeglądy. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych pracowników znających język angielski oraz niemiecki, co ułatwia dokonania wszelkich formalności za granicą.


Ekshumacje szczątków

Ekshumacja zwłok jest to czynność polegająca na wydobyciu zwłok lub szczątków ludzkich z grobu w celu przeniesienia ich na inne miejsce pochówku. Ekshumacji dokonuje się aby przenieść szczątki swoich bliskich na pobliskie, ich miejscu zamieszkania, cmentarze, lub do wspólnych, rodzinnych grobowców.

Kompleksowo pomagamy w zorganizowaniu ekshumacji i transportu szczątków ludzkich.

Zasiłek pogrzebowy

Od 1 marca 2011 roku zasiłek pogrzebowy utrzymuje się na tym samym poziomie i wynosi dokładnie 4000 zł oferujemy możliwość rozliczeń bezgotówkowych w ramach zasiłku pogrzebowego (w przypadku, gdy koszt pogrzebu jest niższy niż zasiłek pogrzebowy zwracamy powyższą kwotę najpóźniej do dnia pogrzebu). W takim wypadku nie muszą Państwo wypełniać dokumentów i składać ich w ZUS, wszystkie formalności załatwia nasza firma. Ponadto, nie muszą Państwo oczekiwać na wypłatę zasiłku (na stronie ZUS czytamy: Wypłata zasiłku pogrzebowego powinna nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania prawa do zasiłku).

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie pokrywającej koszty pogrzebu, o ile osoba zmarła lub osoba pokrywająca koszty pogrzebu była objęta świadczeniami rentowymi.

W przypadku osób będących w pierwszej linii pokrewieństwa do osoby zmarłej zasiłek pogrzebowy przysługuje w pełni. Jeśli pokrywającym koszty pogrzebu była osoba z poza pierwszej linii pokrewieństwa wtedy zasiłek pogrzebowy przysługuje do kwoty poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

Wykaz dokumentów potrzebnych do załatwienia zasiłku pogrzebowego

 ZUS, KRUS, MSWiA, WBE i inne:

- akt zgonu

- legitymacja ubezpieczonego (wydana przez ZUS, KRUS, MSWiA, WBE)

- faktura za usługę oraz trumnę lub/i urnę (wystawiona przez zakład pogrzebowy)

- PESEL osoby zmarłej i członka Rodziny, na którego będą wystawiane rachunki

Poradnik Klienta: O nas
bottom of page