top of page
IMG_1323.jpg

POGRZEBY COVID-19

Bezpieczne pogrzeby w dobie pandemii koronawirusa.

Pragniemy dołożyć wszelkich starań aby trudny dla Państwa
czas, związany z pogrzebem Państwa najbliższych nie narażał
Państwa na ryzyko związane z obecnie panującym
zagrożeniem. Udzielimy Państwu wszelkiej pomocy w
organizacji wszystkich formalności związanych ze śmiercią
Państwa najbliższych. Informacji udzielamy pod czynnym
całą dobę numerem telefonu 600 – 468 – 486. Firma
Pogrzebowa MAZUR jest członkiem grupy pogotowie
pogrzebowe. Grupa ta w ramach pomocy w sytuacji epidemii
koronawirusa w Polsce zaoferowała Ministerstwu Zdrowia
udostępnienie infolinii 801 12 12 12 na potrzeby obywateli
Polski. Aby Państwu pomóc przyjedziemy do Państwa do
domu, przywieziemy wszelkie niezbędne dokumenty tak
abyście Państwo nie stanęli przed koniecznością wychodzenia
z domu kiedy nie jest to niezbędne. Jeśli takie będzie Państwa
życzenie dostarczymy Państwu do domu lub prześlemy
katalogi abyście Państwo mogli dokonać wyboru trumny, urny
czy też wiązanki pogrzebowej będziecie Państwo mogli to
zrobić nie wychodząc z domu. Pracownicy naszej firmy są
wyposażeni w profesjonalne środki ochrony osobistej oraz są
szkoleni na bieżąco z nowych zasad postępowania dla naszego
wspólnego zdrowia. Służymy Państwu pomocą i radą pragnąc
abyśmy wszyscy stosowali się do panujących obecnie zaleceń
i przepisów oraz abyśmy wszyscy troszcząc się o zdrowie
siebie i innych byli odpowiedzialni i solidarni.
Przedstawiamy Państwu najnowsze zalecenia dotyczące
pogrzebów w tym trudnym dla nas wszystkich momencie.
Czas epidemii oznacza zmiany w przeprowadzaniu

pochówków. Obostrzenia różnią się w poszczególnych
regionach Polski, ponieważ ustalają je poszczególne
archidiecezje.
Specjalny dekret w tej sprawie wydał abp Sławoj Leszek
Głódź, metropolita gdański. Każda uroczystość musi się
odbyć z zachowaniem obowiązującego limitu zgromadzeń,
czyli do 50 osób.
Pogrzeb odprawia się przy grobie w obecności najbliższej
rodziny. W pogrzebie bezwzględnie nie mogą uczestniczyć
osoby odbywające kwarantannę. Jeśli okoliczności na to
pozwalają, od miejsca pochówku od bramy cmentarnej może
przejść procesja żałobników.
Mszę św. pogrzebową odprawia się w kościele w dniu
pogrzebu lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń
poczynionych z rodziną zmarłego. Rodzina zgłaszającą
pogrzeb, powinna zostać poinformowana o rozporządzeniu
państwowym oraz o dekrecie dla danej diecezji jeśli taki już
został wydany.
Archidiecezja warszawska zaleca, aby w pochówku
uczestniczyła tylko najbliższej rodzina.
Diecezja gliwicka na czas pandemii wdrożyła radykalne
rozwiązanie, mianowicie msza żałobna odbywa się w dniu
ceremonii, ale bez udziału rodziny i znajomych osoby zmarłej.
Mszę można przełożyć na inny termin.
Diecezja sandomierska zaleca, aby w pogrzebie uczestniczyli
jedynie najbliżsi, a grono żałobników nie przekraczało 50
osób. Podobne zalecenia obowiązują w Archidiecezji
Poznańskiej. Archidiecezja Wrocławska wysłała parafiom
zalecenia, aby pogrzeby trwały krócej, a w mszach żałobnych
uczestniczyła tylko najbliższa rodzina zmarłego.

COVID-19: O nas
bottom of page